Home Tags ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

Tag: ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

กรมการขนส่งทางบก สนับสนุน!!! รถยนต์พลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้า ลดอัตราภาษีรถประจำปี ต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

0
คุณจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า มลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง...