Home Tags ล็อกดาวน์

Tag: ล็อกดาวน์

สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์

กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 64

0
กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างในกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินกิจการตามมาตรการและเงื่อนไขตามที่...

ขนส่งฯ เพิ่มพื้นที่คุมเข้มบริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า รวม 29 จังหวัด ตามประกาศ ศบค. ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

0
กรมการขนส่งทางบก เพิ่มพื้นที่คุมเข้มบริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า รวม 29 จังหวัด ตามประกาศ ศบค....