Home Tags วอนชาวขนส่ง 15 องค์กเลี่ยงวิ่งรถช่วงเทศสงกรานต์ 62

Tag: วอนชาวขนส่ง 15 องค์กเลี่ยงวิ่งรถช่วงเทศสงกรานต์ 62

กรมการขนส่งทางบก วอนชาวขนส่ง 15 องค์กรเลี่ยงวิ่งรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62

0
กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ 15 องค์กรด้านการขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและการวิ่งรถเปล่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562...