Home Tags วันหยุดต่อเนื่องขอให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า

Tag: วันหยุดต่อเนื่องขอให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า

ขนส่งฯ จี้รถบรรทุกเลี่ยงส่งสินค้าช่วงหยุดยาวหากก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ต้องโทษขั้นสูงทั้งคนขับและนายจ้าง

0
กรมการขนส่งทางบก  ยกระดับ!! มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถบรรทุกทั่วประเทศ วันหยุดต่อเนื่องขอให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า ยกเว้นการขนส่งสินค้าจำเป็นต้องเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ และทำการขนส่งด้วยความปลอดภัย เตือน!! หากพบรถบรรทุกเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน...