Home Tags วันหยุยาว

Tag: วันหยุยาว

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมกับมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวนี้!

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ ระหว่างวันที่ 13...