Home Tags วิธีซื้อรถมือสอง

Tag: วิธีซื้อรถมือสอง

ขนส่งฯ แนะแนว ซื้อ-ขายรถมือสองเตือน โอนลอยอาจได้รถผิดกฎหมาย

0
  กรมการขนส่งทางบก แนะนำการซื้อขายรถจากบุคคลหรือเต้นท์รถมือสอง ควรดำเนินการโอนทางทะเบียน พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ และตรวจสอบความถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนด้วยตนเอง...