Home Tags วิธีดูแลรถ

Tag: วิธีดูแลรถ

5 การดูแลสภาพรถขนส่งให้พร้อมใช้งานในหน้าฝน

สภาพอากาศคือสิ่งที่ยากต่อการควบคุมยิ่งในช่วงที่ฤดูกาลเริ่มแปรเปลี่ยนเริ่มก้าวเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบจะไปไหนก็ต้องพกร่ม พกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย แต่รถไม่สามารถที่จะติดร่มหรือเสื้อกันฝนได้ เพราะฉะนั้นการดูแลสภาพรถในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้รถพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และให้ผู้ขับขี่ได้อุ่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ และเพื่อให้การขนส่งสามารถดำเนินการไปอย่างรวดเร็วและสะดวกไม่เกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง สภาพล้อรถ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถขับเคลื่อนไปได้ ถือเป็นส่วนสำคัญของรถอีกอย่างเลยก็ว่าได้เพราะต้องเผชิญทั้งพื้นผิวถนนที่มีทั้งเรียบและขรุขระ...