Home Tags วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ช่วงเทศกาล

Tag: วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ช่วงเทศกาล

กรมทางหลวง สรุปยอดรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงสงกรานต์ 64

กรมทางหลวง สรุปยอดรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงสงกรานต์ 64 ชี้ช่วยลดภาระประชาชนกว่า 180 ล้านบาท

0
ตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี –...