Home Tags ศบค. มีมติผ่อนคลายความจุบนรถโดยสาร

Tag: ศบค. มีมติผ่อนคลายความจุบนรถโดยสาร

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ขนส่ง ขยายเวลาคุมรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่สีแดง ตามประกาศ ศบค. ถึง 30 กันยายน 64 หรือจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน...

บขส. ยังคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 บนรถโดยสาร แม้ ศบค. มีมติผ่อนคลายความจุ

0
บขส. ยังคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 บนรถโดยสารสาธารณะ แม้ ศบค. มีมติผ่อนคลายความจุบนรถโดยสาร พร้อมย้ำผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง...