Home Tags ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

รมว.คมนาคม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมด้วย...

รมว.คมนาคม แจงเรื่องยกเลิกรถตู้เป็นไมโครบัสหวั่นส่งผลกระทบกับประชาชนในอนาคต

รมว.คมนาคม ชี้แจงนโยบายเปลี่ยนรถตู้เป็นไมโครบัส เป็นการดำเนินการด้วยภาคสมัครใจ ไม่ห้ามเปลี่ยน แต่ไม่ใช้มาตรการบังคับ ชี้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เอื้อผู้ประกอบการเปลี่ยนจากรถตู้ไปเป็นไมโครบัสเนื่องจากมีราคาสูงกว่าเป็นเท่าตัว หากบังคับอาจจะทำให้ปริมาณรถในระบบลดลง...