Home Tags ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

Tag: ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ผู้แทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบ เพื่อชี้แจงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น

“ศักดิ์สยาม” เปิดบ้านรับกลุ่มรถบรรทุก รับคำชี้แจงหลังได้รับผลกระทบจากราคาดีเซลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ผู้แทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบ เพื่อชี้แจงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยมี นางสุขสมรวย...

“ศักดิ์สยาม” หารือความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 สู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างชาติ

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีประจำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic...

รมว.คมนาคม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมด้วย...

รมว.คมนาคม แจงเรื่องยกเลิกรถตู้เป็นไมโครบัสหวั่นส่งผลกระทบกับประชาชนในอนาคต

0
รมว.คมนาคม ชี้แจงนโยบายเปลี่ยนรถตู้เป็นไมโครบัส เป็นการดำเนินการด้วยภาคสมัครใจ ไม่ห้ามเปลี่ยน แต่ไม่ใช้มาตรการบังคับ ชี้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เอื้อผู้ประกอบการเปลี่ยนจากรถตู้ไปเป็นไมโครบัสเนื่องจากมีราคาสูงกว่าเป็นเท่าตัว หากบังคับอาจจะทำให้ปริมาณรถในระบบลดลง...