Home Tags ศักดิ์สยาม

Tag: ศักดิ์สยาม

ศักดิ์สยาม เดินหน้าบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนน มุ่งแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนน ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงาน มุ่งแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน โดยนายศักดิ์สยาม...