Home Tags ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Tag: ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

เกินคาด! DITP เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เจรจาธุรกิจพุ่งเกินกว่า 126 ล้านบาท 

0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics...