Home Tags สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

Tag: สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

รถยนต์ไฟฟ้า

2565 หรือว่าจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้น ให้คนหันมาใช้รถ EV ในการขนส่งมากขึ้น ?

0
เป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการสร้างรายได้ การสร้างงาน แม้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอาจมีบางช่วงที่ชะลอตัวแต่ปัจจุบันก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้...
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

คนไทยยังขาดความเชื่อมัั่น และหวั่นผลกระทบต่อการใช้งาน โครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถ EV

0
เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกในด้าน Business และ Digital...