Home Tags สนามบินอู่ตะเภา

Tag: สนามบินอู่ตะเภา

คมนาคม เปิดงาน RAIL Asia Expo 2019 ดันไทยเป็นเป็นฮับอุตสาหกรรมทางราง

0
คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการเปิดงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้า และประชุมเชิงวิชาการ “RAIL Asia...