Home Tags สภาความปลอดภัยแห่งชาติ

Tag: สภาความปลอดภัยแห่งชาติ

สภาความปลอดภัยแห่งชาติเตือนให้รับมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขนส่ง

เพราะความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าย่อมมาก่อนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ล้ำสมัย หลากหลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะด้านการขนส่งที่นำหุ่นยนต์ โดรน และยานยนต์ไร้คนขับมาใช้ บางประเทศทำถนนแบ่งเลนเป็นช่องทางสำหรับเทคโนโลยีขนส่ง...