Home Tags สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

Tag: สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

สรท. คาดส่งออกไทยติดลบ 7% อาจฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงระยะสั้น แนะรัฐเร่งแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์และปัญหารายอุตสาหกรรม

0
คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน...

สรท. วิตกปัญหาต้นทุนขนส่ง/ตู้สินค้าไม่เพียงพอ ฉุดการฟื้นตัวส่งออกไทย คาดอาจหดตัว -10%

0
นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน...