Home Tags สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด

Tag: สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด

เจ้ากรมขนส่งฯ เปิดประตูรับฟังปัญหากลุ่มรถตู้ต่างจังหวัดหลังได้รับผลกระทบหนัก

0
เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมหารือรับฟังปัญหาของสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด...