Home Tags สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย

Tag: สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย

‘แรงงานนอกระบบ’ วอนเยียวยาทั้งใน-นอกประกันสังคม เสนอรัฐบาลใช้โอกาสส่งเสริมคนกลับบ้านสู่เกษตรกรรุ่นใหม่

0
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบฯ วอนรัฐบาลเยียวยาคนทั้งในและนอกระบบประกันสังคม ให้ธนาคารพักชำระหนี้ 12 เดือน เสนอใช้โอกาสคนกลับบ้านสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ แก้ไขปัญหาระยะยาวคุณสุจิน...