Home Tags สร้างถนนชุมพร

Tag: สร้างถนนชุมพร

กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับโครงข่ายทาง สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จ.ชุมพร

0
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100)...