Home Tags สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย

Tag: สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย

กรมทางหลวงชนบทพร้อมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย คาดแล้วเสร็จปลายปี 2566

โดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ตำบลท่าเสาและวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี...