Home Tags สังคมผู้สูงอายุ

Tag: สังคมผู้สูงอายุ

จัดระบบการขนส่งสาธารณะอย่างไรให้เอื้ออำนวยต่อสังคมผู้สูงอายุ

0
ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี...