Home Tags สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Tag: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

จับตาคปภ. เคลมค่าสินไหม 15 วัน ประกันโควิด-19

จับตาคปภ. เคลมค่าสินไหม 15 วัน ประกันโควิด-19 ผู้บริโภคต้องได้รับการเยียวยา

0
ผู้บริโภคร้องเคลมประกันโควิด-19 ล่าช้า เกิน 15 วันผิดคำสั่ง คปภ. ติดต่อบริษัทไม่ได้...

ขนส่งฯ จับมือ คปภ. ลดเบี้ยประกันร้อยละ 10 ให้กับกลุ่มบรรทุกที่มี Q Mark เพื่อช่วยเหลือช่วงโควิด-19

0
กรมการขนส่งทางบก จับมือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย สำหรับรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q...

ขนส่งฯ จับมือ คปภ. ร่วมมือ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ

0
กรมการขนส่งทางบก กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  วันที่ 16...

คปภ. คลอดประกันภัยรถยนต์แบบจ่ายเบี้ยรายวันได้ พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

0
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...