Home Tags สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

Tag: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

บ้านใกล้เดินทางออกทีหลัง และเดินทางกลับก่อน

คมนาคม วอน ปชช.วางแผนเดินทางล่วงหน้าสงกรานต์นี้ใครกลับ 21 จังหวัดใกล้ กทม. “ออกทีหลัง–กลับไว” เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์แนวโน้มปริมาณการจราจรในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดของพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564...
สนขโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

สนข. ดันแผนแม่บท TOD รับเมกะโปรเจ็กต์สายสีแดง เริ่ม 3 สถานีนำร่อง 6.4 หมื่นล้าน

0
สนข. จ่อชง ครม.ไฟเขียวแผนแม่บท TOD ภายใน พ.ค.นี้ รับเมกะโปรเจ็กต์สายสีแดงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ...

สนข. เร่งศึกษาโครงการใหญ่รับ EEC เมืองฉะเชิงเทรา

0
สนข.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562...