Home Tags สินเชื่อรถบรรทุก

Tag: สินเชื่อรถบรรทุก

สินเชื่อรถบรรทุก เงินติดล้อ

‘เงินติดล้อ’ เร่งช่วยรถบรรทุก หลังรัฐผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

0
ภาครัฐผ่อนปรน ภาคธุรกิจสำรองเงินทุนเตรียมรับโอกาสฟื้นฟูกิจการ เงินติดล้อ ช่วยลดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เริ่มต้น 0.46% ต่อเดือน...