Home Tags สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ-ขายรถมือสอง

Tag: สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ-ขายรถมือสอง

ขนส่งฯ ระบุ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เมื่อต้องซื้อ-ขายรถมือสอง

0
กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ-ขายรถมือสอง ตรวจสอบแหล่งที่มาของรถ ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือรถฉบับจริงต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายทุกรายการ ประวัติการชำระภาษีรถประจำปี และดำเนินการโอนรถด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง...