Home Tags ส่งพัสดุ

Tag: ส่งพัสดุ

ครม. อนุมัติแล้ว บขส. ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้

0
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการทบทวนมติครม การเดินรถขนส่งต่างจังหวัด จากเดิมให้บริษัท ขนส่ง จำกัด...