Home Tags ส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย

Tag: ส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย

DITP ส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย

DITP คุมเข้มมาตรฐานส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย สร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยปลอดเชื้อโควิด-19

0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) คุมเข้มส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย สร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยปลอดเชื้อโควิด–19 จัดตั้ง “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”...