Home Tags หมวดทางหลวงเขาค้อ

Tag: หมวดทางหลวงเขาค้อ

กรมทางหลวงชวนเช็คอิน ชมทะเลหมอกเขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน พร้อมจุดบริการนักท่องเที่ยวรองรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

0
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 เนื่องจากในช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางมาชมทะเลหมอกบนเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนมาก...

กรมทางหลวง เร่งสร้างจุดพักรถที่หมวดทางหลวงเขาค้อ พร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบ ก.ย. 63 นี้ อำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวปลายปี

0
กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้าง “จุดพักรถ” (REST STOP) ในทางหลวงหมายเลข...