Home Tags หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Tag: หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

หุ่นยนต์ โลจิสติกส์

ดีอย่างไร ? หากใช้หุ่นยนต์ช่วยงานด้านโลจิสติกส์

0
จากเทรนด์ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ที่ทำให้ดีมานด์ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นตามมา ดังนั้น หลายธุรกิจจึงต่างมองหาโวโลชั่นมาเพื่อให้สอดรับกับความท้าทายด้านโลจิสติกส์และการขนส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และลดการผลิดพลาดจากการทำงานของ...

การใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ผสานเทคโนโลยีและการขนส่งเข้าด้วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต

0
หลายบริษัทและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ดำเนินการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฎิบัติการขนส่งที่มีอยู่แล้วโดยหวังประโยชน์มากขึ้น แต่การใช้หุ่นยนต์อย่างแพร่หลายนี้ทำให้เกิดมูลค่าใหม่ ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสังคมและอนาคตที่ดียิ่งกว่าผลประโยชน์เพื่อชุมชนแห่งอนาคต แม้ว่ายุคที่หุ่นยนต์สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์แทนมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบจะยังมาไม่ถึง แต่นวัตกรรมที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบันล้วนชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นนี้ การเพิ่มมูลค่าอย่างหนึ่งที่เราทำได้...