Home Tags ออกโปรโมชั่นพิเศษช่วยเหลือเงินดาวน์นับแสนบาท เพื่อช่วยเกษตรกรที่มองหาแทรกเตอร์

Tag: ออกโปรโมชั่นพิเศษช่วยเหลือเงินดาวน์นับแสนบาท เพื่อช่วยเกษตรกรที่มองหาแทรกเตอร์

“ยันม่าร์” อัดโปรช่วยเงินดาวน์นับแสนบาท ช่วยเกษตรกรที่มองหาแทรกเตอร์ ไว้เตรียมแปลงก่อนเข้าฤดูกาลเพาะปลูก

0
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ต้องมีการวางแผนการทำการเกษตรอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ...