Home Tags ออล ไทย แท็กซี่มอบรางวัล “คนขับเกรด A”

Tag: ออล ไทย แท็กซี่มอบรางวัล “คนขับเกรด A”

ออล ไทย แท็กซี่มอบรางวัล “คนขับเกรด A” เดือนที่ 2สร้างขวัญกำลังใจให้แท็กซี่ที่ทำดี และเป็นมาตรฐานต้นแบบแท็กซี่ไทย

0
คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล...