Home Tags อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต

Tag: อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต

“อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 34แก้ปัญหาน้ำ รร.บ้านก้อจัดสรร จ.ลำพูน

0
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของการดำเนินโครงการเพื่อสังคม “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”  ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำดื่มขาดแคลนหรือไม่ได้มาตรฐานที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจำนวนมากในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศไทย...