Home Tags เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

Tag: เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

คุมเข้ม!ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน  ติดตั้งป้ายประกาศบนถนนเลียบคันคลอง 46 สายทาง

0
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศ  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด เพราะยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบท...