Home Tags เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร

Tag: เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร

“ยันม่าร์” อัดโปรช่วยเงินดาวน์นับแสนบาท ช่วยเกษตรกรที่มองหาแทรกเตอร์ ไว้เตรียมแปลงก่อนเข้าฤดูกาลเพาะปลูก

0
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ต้องมีการวางแผนการทำการเกษตรอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ...