Home Tags เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม)

Tag: เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม)

หม่อมเต่า แนะคนงานเชฟโรเลตที่อาจตกงาน เข้ากูเกิลหรือเว็ปเพื่อสมัครงานได้

0
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แนะพนักงาน บริษัท เจอเนอรัลมอเตอร์ส ที่ถูกเลิกจ้าง สามารถเปิดกูเกิล หรือเว็ปไซต์จัดหางานเพื่อสมัครได้...

ข่าวด่วน !!! เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประกาศ ยุติการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในไทย

0
เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) จะยุติการจัดจำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลตในตลาดประเทศไทยภายในสิ้นปี 2563 แต่จะยังคงให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าเชฟโรเลต อาทิ...