Home Tags เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง

Tag: เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง

ไทย-ลาว ร่วมมือเชื่อมโยง “สะพาน-ราง-น้ำ-อากาศ”

0
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมประชุมกับ คุณบุญจัน...