Home Tags เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ

Tag: เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้า เริ่ม 8 มิ.ย. 63

0
กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ให้สิทธิผู้จองคิวไว้แล้วดำเนินการก่อน...

ขนส่งฯ เตรียมเปิดให้บริการด้านใบขับขี่ เฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม ส่วนทำใหม่ต้องรอก่อน

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ จะเริ่มให้บริการ และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่...