Home Tags เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย

Tag: เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย

รถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน

3 ปีที่รอคอยกับ “กฎหมายแอปเรียกรถ” พร้อมจับตาโค้งสุดท้ายก่อนฝันกลายเป็นจริง

0
เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้พยายามผลักดันให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถนำมาให้บริการรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย จนกระทั่งถึง “โค้งสุดท้าย” ในวันที่ 25...