Home Tags เมืองร้องกวาง

Tag: เมืองร้องกวาง

ทล.เตรียมพร้อมยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคมด้วยการออกแบบทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองร้องกวาง

กรมทางหลวงได้ออกแบบทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองร้องกวาง เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม และเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร รองรับภาคขนส่ง หนุนเศรษฐกิจการค้าและท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดย นายสราวุธ...