Home Tags เลือกสีรถตามวันเกิด

Tag: เลือกสีรถตามวันเกิด

เลือกสีรถตามวันเกิดเป็นมงคลแก่ชีวิต

0
คนไทยส่วนใหญ่เมื่อถึงเวลาจะซื้อรถใหม่แต่ละคัน นอกจากจะพิจารณาเรื่องราคา รูปแบบการใช้งาน และรุ่นของรถแล้ว สีของรถยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถ เพราะมีความเชื่อว่าพลังแห่งสีที่ถูกโฉลกกับวันเกิดจะช่วยส่งเสริมเรื่องดวงชะตา และเป็นมงคลแก่ชีวิตตลอดจนหน้าที่การงาน...