Home Tags เลื่อนการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

Tag: เลื่อนการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

กรมการขนส่งทางบก เลื่อนทำธุรกรรมใบขับขี่ จนกว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

0
กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยถึงความปลอดภัย ตระหนักถึงสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 “ขอเลื่อนการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม...