Home Tags เลื่อนล้อต่อภาษี

Tag: เลื่อนล้อต่อภาษี

ขนส่งฯ เผยคนกรุงจ่ายภาษีรถเดือนพ.ย. ปี 62 มากถึง 448,379 คัน พร้อมแนะจ่ายทางออนไลน์สะดวกกว่า

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! สถิติการใช้บริการช่องทางชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดใช้บริการช่องทางออนไลน์สูงขึ้น แนะนำ!!!...