Home Tags แกร็บ

Tag: แกร็บ

ภารกิจเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ผ่าน “แกร็บแอสซิสท์” เข้าใจ เข้าถึง…เพื่อบริการที่ดีกว่าสำหรับผู้พิการ

0
การเข้าถึงโอกาสในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและสะดวกสบายถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้พิการใน ประเทศไทยยังต้องเผชิญ โดยเฉพาะระบบขนส่งโดยสารสาธารณะ จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย1 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า ปัจจุบัน...