Home Tags แก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียนมีความผิดตามกฎหมาย

Tag: แก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียนมีความผิดตามกฎหมาย

ขนส่งฯ เตือนแก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียน มีความผิดตามกฎหมาย

0
กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! เจ้าของรถ ตกแต่ง หรือแก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียน ที่ไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ เช่น...