Home Tags แถลงผลงานครบรอบ 1 ปี รัฐมนตรีศักดิ์สยาม

Tag: แถลงผลงานครบรอบ 1 ปี รัฐมนตรีศักดิ์สยาม

อยู่ครบ 1 ปี ทีมรัฐมนตรี ‘ศักดิ์สยาม’ ก.คมนาคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมสู่การปฏิบัติ”

0
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการสัมมนาฯ โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ...