Home Tags แท็กซี่ขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี

Tag: แท็กซี่ขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี

ขนส่งฯ แจงเรื่องการต่ออายุแท็กซี่เป็น 12 ปี ให้เริ่มรถเข้าตรวจสภาพเพื่อเดินเรื่องได้แล้ว

0
กรมการขนส่งทางบก เคาะ!!! รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขยายอายุการใช้งานจาก 9...