Home Tags แท็กซี่ค้านแกร็บถูกกฏหมาย

Tag: แท็กซี่ค้านแกร็บถูกกฏหมาย

ขนส่งฯ เปิดรับฟังความเห็นรอบด้านหลังกลุ่มแท็กซี่ออกมาค้านแกร็บถูกกฏหมาย

0
กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! แนวทางการพัฒนาบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเพื่อส่งเสริมบริการขนส่งสาธารณะให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น คุณจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า...