Home Tags แท็กซี่หื่นพูดจาลวนลาม ล็อกรถขอเบอร์

Tag: แท็กซี่หื่นพูดจาลวนลาม ล็อกรถขอเบอร์

ขนส่งฯ ลงโทษ แท็กซี่หื่นพูดจาลวนลาม ล็อกรถขอเบอร์

0
ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ (เพจอีจัน) ได้โพสเตือนเป็นอุทาหรณ์ผู้หญิงนั่งแท็กซี่คนเดียว โดยเป็นรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห-6708 กทม. มีพฤติกรรมชอบพูดจาคุกคามทางเพศแก่ผู้โดยสาร...