Home Tags แนวทางการขนส่งสินค้าภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

Tag: แนวทางการขนส่งสินค้าภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขนส่งฯ ระบุรถขนส่งสินค้าช่วงเคอร์ฟิว ห้ามวิ่ง 22.00-04.00 น. เว้นสินค้าจำเป็นตามข้อกำหนดที่นายกประกาศ

0
กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! แนวทางการขนส่งสินค้าภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามทำการขนส่งในช่วงเวลา 22.00 - 04.00...