Home Tags แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

Tag: แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

ขนส่งฯ เตรียมเปิดให้บริการด้านใบขับขี่ เฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม ส่วนทำใหม่ต้องรอก่อน

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ จะเริ่มให้บริการ และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่...